TAK TIL

takker

Der ville ikke være nogen Verdensspejl Festival uden støtte og indsats fra fantastiske frivillige og en lang række engagerede folk, foreninger og bidragydere. Luftkys og dybfølt tak til jer alle …

 

TAK for økonomisk støtte til:

  • Danidas Oplysningsbevilling
  • Tuborgfondet
  • CISUs Oplysningspulje
  • Børnekulturpuljen
  • Interkulturelt Center
  • Aarhus Festuge
  • BUPL’s solidaritets- og kulturfond
  • Seniorer Uden Grænser

sponsorer16