Fotokonkurrence – åben for tilmelding

Kan du tage fotografier, der begejstrer og bevæger dit publikum? Kan du udfordre den stereotype visualisering af udsatte områder herhjemme og i udlandet  – og i stedet fremhæve de gode historier? Så deltag i Verdensspejl Festivals fotokonkurrence og få dit fotografi udstillet i Ridehuset under hele festivalugen.

Verdensspejl Festival arrangerer som noget nyt en fotokonkurrence op til afholdelsen af dette års festival. Konkurrencen skal visualisere temaet for Verdensspejl Festival, “Verden på hovedet”, som handler om at bygge broer, hvor andre trækker grænser, at overraske med nye, positive perspektiver på globale og lokale temaer, og at fremhæve historier om social og kulturel rigdom fra de områder (både herhjemme og i udlandet), som normalt beskrives som fattige/udsatte.

Konkurrencen løber frem til den 10. august og er åben for alle, så tøv ikke med at indsende dine fotografier. En jury vil rangere de indsendte billeder og kåre de allerbedste. Der vil især blive lagt vægt på, hvordan fotografiet opfylder formålet med fotokonkurrencen som beskrevet ovenover.

De bedste fotografier vil blive udstillet under Verdensspejl Festival fra søndag den 28. august til lørdag den 3. september 2016.

Læs mere om fotokonkurrencens regler og deltag.

———————

English version

Can you take photographs that enthuse and move your viewers? Can you challenge the stereo type visualization of vulnerable/underprivileged areas, both at home and abroad – and instead focus on the positive stories? Then participate in “Verdensspejl Festivals” photo competition, and have your photographs exhibited in “Ridehuset” during the whole of the festival week.

Verdensspejl Festival is arranging as something new, a photo competition, until the opening of this years Festival.  The competitions theme is visualizing this years festival theme,  “The world upside down”, which is about building bridges, where others make the limits, surprise with new, positive perspectives of global and local themes, and emphasize stories about cultural and social diversity from these areas (both at home and abroad), which are normally described as poor/underprivileged.

The competition runs until the August 10 and is open for everyone, so do not hesitate to send your photos. A jury will rate the photos and choose the best.  They will take into consideration how the photograph fulfills the criteria described above.

The best photographs will be exhibited during Verdensspejl Festival from Sunday August 28th to Saturday September 3rd 2016.

Read more about the rules of the competition and participate.